De procedure is er door!

Petra heeft op de website van de provincie de besluitenlijst gevonden van de vergadering van Gedeputeerde Staten van 30 oktober 2007. En jawel hoor…op pagina 5 staat:

Gedeputeerde staten verlenen op grond van artikel 19 WRO een verklaring van geen bezwaar aan de gemeente Helmond voor de realisatie van 2 woningen de splitsing van een boerderij aan de Rijt 1-3,

De komende twee weken moet GS het besluit openbaar maken. Hierna gaat het weer terug naar de gemeente Helmond en ligt het daar nogmaals 6 weken ter inzage. Dus misschien is alles voor de kerst wel definitief.

This entry was posted in Kavel. Bookmark the permalink.

Leave a Reply