Domino op Linux of Domino op iSeries?

Bij de aankondiging van IBM in december van het jaar 2000 dat zij een Linux-versie voor de iSeries ging uitbrengen, was de eerste gedachte dat IBM pogingen deed om op de Linux-hype mee te liften. Inmiddels is het duidelijk dat IBM serieus bezig is om de voordelen van het platform te benutten. Voor Linux-ondersteuning heeft men geen fabrikant om te bellen, en zijn er geen partijen om contracten mee af te sluiten. De ondersteuning verloopt voornamelijk via internet, in diverse nieuwsgroepen en forums. Hier zijn bijvoorbeeld nieuwe device drivers voor Linux al snel beschikbaar. Vaak zijn deze zelfs beter uitgevoerd dan de drivers geleverd door de fabrikant van de hardware.

Voor veel bedrijven is deze manier van ondersteuning een grote drempel om met Linux te beginnen. IBM heeft handig ingespeeld op de ondersteuningsbehoefte van bedrijven door Linux-ondersteuning aan te bieden op haar machines. Zeker voor het gebruik van Linux op de iSeries, waar in 90% van de gevallen ook nog bedrijfskritische applicaties draaien, is dit een belangrijke meerwaarde.

Domino op Linux
De voordelen van Domino op Linux zijn divers. Ten eerste heb je natuurlijk de lage kosten van het besturingssysteem. Op de tweede en derde plaats zijn de stabiliteit en de schaalbaarheid van Linux ook grote voordelen. Op de iSeries komt daar het gezamenlijk gebruik van resources, zoals disk- en geheugenruimte, nog bij. Bij een vergelijking van exact dezelfde Intel-servers, waarbij de ene machine op RedHat Linux 6.2 draaide en de andere op Windows NT 4.0, bleek dat de Domino-server op de Linux-machine een prestatieverbetering van 10 tot 15 procent (afhankelijk van de taak; HTTP of database) liet zien ten opzichte van de NT-machine. Ook de stabiliteit van de Domino-server op de Linux-machine was beter dan die op de NT-machine. Een probleem blijft echter het gebruik van iNotes op Domino for Linux. Lotus heeft al bij de introductie van iNotes aangekondigd dat het mogelijk zou zijn om iNotes te gebruiken op Domino for Linux, maar inmiddels zijn we bij Lotus Notes versie 5.0.10 en nog steeds is iNotes niet beschikbaar voor Domino for Linux.

Domino op Linux op iSeries
Bovenstaand kopje geeft aan wat een logische volgende stap zou kunnen zijn. Domino op Linux op een iSeries-machine. Het grote probleem hierbij is echter dat Domino for Linux gecompileerd is voor gebruik op een Intel-processor. De iSeries-machine gebruikt een PowerPC-processor en dat betekent dat alleen Linux-software die speciaal gecompileerd is voor deze processor gebruikt kan worden. OpenSource Software (OSS) kan met enige beperkingen vrijelijk gehercompileerd worden voor gebruik op de PowerPC. Helaas is Domino geen OpenSource, waardoor de wens in het kopje van deze paragraaf niet uitgevoerd kan worden. Daarbij moet men zich natuurlijk afvragen wat de toegevoegde waarde zou zijn, de Domino-server draait namelijk als een zonnetje op OS/400. Daarnaast is het nog maar de vraag of de performance van de Domino-server op Linux sneller zal zijn.

Consolidatie
Een voordeel van Linux op de iSeries is natuurlijk de serverconsolidatie die mogelijk is. Zeker voor het midden- en kleinbedrijf zal een serverconsolidatie de beheerskosten drastisch terugdringen. Omdat het OS/400-besturingssysteem een groot deel van het beheer (disk- en geheugenmanagement) zelf voor z’n rekening neemt, scheelt dit enorm in de hoeveelheid tijd die nodig is voor het onderhoud van een machine. Door nu ook Linux op dezelfde machine te draaien, kan Linux deze voordelen ook gebruiken en zo profiteren van de stabiliteit, schaalbaarheid en beheersbaarheid van het iSeries-platform.

Een veel gehoorde opmerking is dat er op deze manier een ‘single point of failure’ gecreëerd wordt. Als de complete infrastructuur van een organisatie op één machine draait, is dat gedeeltelijk ook zo. In de praktijk blijkt dit echter geen probleem te zijn. Men is zeer tevreden over de stabiliteit en de behaalde uptime van het iSeries-platform ten opzichte van andere platformen. Daarom kan het verhaal ook omgedraaid worden: waarom zou een organisatie genoegen moeten nemen met diverse min of meer instabiele (WinTel)-systemen met hoge beheerskosten, als ook gekozen kan worden voor een combinatie van iSeries, Linux en eventueel een Integrated xSeries Server, allemaal in één machine?

Wat zijn de voordelen van Linux op iSeries met Domino?
LPAR en Linux – Als eerste grijpen we dan weer terug op de eerder genoemde serverconsolidatie. Binnen een kleine organisatie kan het veel handiger en goedkoper zijn om DHCP, DNS en diverse fileservers op een Linux-partitie te laten draaien. Hiermee kunnen een groot aantal NT-machines teruggebracht worden naar één Linux-machine. De integratie van Linux met de iSeries is erg goed geregeld. Doordat Linux in een LPAR (Logical Partition) op de iSeries draait én omdat er meerdere LPAR’s op één machine mogelijk zijn (tot wel vier per processor), kunnen er dus drie verschillende versies/installaties van Linux op één machine draaien. Daarbij is het mogelijk om via LPAR de resources onderling te verdelen. De administratieve systemen en de Domino-server draaien dan in de OS/400-partitie.

Anti-spam en Linux – Het tweede voordeel om Linux in te zetten, zijn de uitgebreide e-mailfilters en anti-spammogelijkheden van de diverse tools die beschikbaar zijn voor Linux. Wat dat betreft is Domino nogal beperkt. De zogenaamde ‘blacklists’ kunnen binnen Domino niet gebruikt worden. Een ‘blacklists’ is een lijst met IP-adressen van e-mailservers die relay van e-mail toestaan en daarom misbruikt kunnen worden voor het verzenden van spam. Er zijn diverse lijsten op het internet beschikbaar, maar een van de meest bekende is www.ordb.org. Door het gebruik van zo’n lijst binnen de e-mailomgeving van het bedrijf kan alle e-mail die afkomstig is van een server die op de lijst staat, geweigerd worden.

Steeds vaker kiezen bedrijven er daarom voor om een Linux server als ‘frontdoor’ in te zetten binnen de SMTP-omgeving. Binnen Domino 6 vervalt dit voordeel voor een groot gedeelte, omdat Domino 6 wel ‘blacklists’ ondersteunt alsook de mogelijkheid om meer aan e-mailfiltering te doen.

Conclusie
In een groot aantal gevallen is het te overwegen om de huidige infrastructuur te consolideren naar één of enkele iSeries-machines met daarop de diverse applicaties. Met een goede back-up (en restore)-procedure kan ook de vaak gehoorde opmerking over het ‘single point of failure’ opgevangen worden. Indien de iSeries-machine mocht falen, dan kan eenvoudig een full back-up teruggezet worden, waar zowel een Linux-partitie, de bedrijfsapplicaties op OS/400 en de Domino-server deel van uitmaken.

Hilgert Bos is Sr. Lotus Domino/Notes System Administrator bij Eniac dSolutions, het eerste door IBM uitgeroepen Domino Competence Center in de Benelux.

Gepubliceerd in iSeriesinfo

This entry was posted in . Bookmark the permalink.

Leave a Reply